Zaznacz stronę

Świadomość emocji

Znajomość  swoich emocji i obserwacja ich jest kluczem do uspokojenia swojego instynktu i koncentracji swojej uwagi na tym co chcemy. Wzięcie odpowiedzialności za to co dzieje się w nas pozwala nam odnaleźć naszą moc. Obserwacja emocji i pozwolenie im na przepływ...

Ofiara a zamrożenie emocji, mechanizm iluzji i zaprzeczeń

Długo kminiłem dlaczego ludzie i ja sam mylę akceptację z biernością. Skąd we mnie kojarzenie akceptacji z biernością. Bierność jest powiązana z apatią i brakiem mocy, z pewnego rodzaju zamrożeniem , bezradnością wobec swoich emocji, tego co się w nas dzieje, naszych...