Zaznacz stronę

Świadomość emocji

Znajomość  swoich emocji i obserwacja ich jest kluczem do uspokojenia swojego instynktu i koncentracji swojej uwagi na tym co chcemy. Wzięcie odpowiedzialności za to co dzieje się w nas pozwala nam odnaleźć naszą moc. Obserwacja emocji i pozwolenie im na przepływ...

Ofiara a zamrożenie emocji, mechanizm iluzji i zaprzeczeń

Długo kminiłem dlaczego ludzie i ja sam mylę akceptację z biernością. Skąd we mnie kojarzenie akceptacji z biernością. Bierność jest powiązana z apatią i brakiem mocy, z pewnego rodzaju zamrożeniem , bezradnością wobec swoich emocji, tego co się w nas dzieje, naszych...

Hazard a pragnienie kontroli rezultatu

Bycie częścią życia , częścią boskości a narcystyczne przeświadczenie o byciu Bogiem Zaufanie to zaakceptowanie niepewności, zmienności życia, zaufanie to pozwolenie sobie na niepewność . To nie świat ma się dopasować do naszej  egocentrycznej  wizji  , do naszego...

Tęsknota

Jeśli szukasz prawdy możesz znaleźć ukojenie, Jeśli szukasz ukojenia , nigdy nie znajdziesz prawdy. Jeśli szukamy na zewnątrz ulgi nie znajdziemy jej, pogoń na zewnątrz za ulgą może skończyć się uzależnieniem od czegoś i wzrasta nasza tęsknota, ponieważ to co szukamy...

Akceptacja a krytyk

Akceptacja a wewnętrzny krytyk Akceptacja jest gotowością bezwarunkowego aprobowania siebie takimi, jacy jesteśmy, tu i teraz. Gdy to potrafimy, możemy rozszerzyć Ją na innych. A więc akceptujmy innych takimi, jacy są, bez żadnych oczekiwań i żądań. Dajmy im swoją...