Zaznacz stronę

Pliki do samodzielnej pracy

Pliki w formie pdf, które opracowałem opierając się na moim doświadczeniu, na mojej drodze jaką przeszedłem wychodząc z uzależnienia, depresji i nerwicy oraz na doświadczeniu takich mistyków jak E. Tolle , Anthony De Mello,  Colin P. Sisson , Matt Khan , a w których będziesz mieć dostępną całą moją wiedzę i narzędzia do pracy ze sobą. Oprócz tego sam brałem udział w wielu szkoleniach głównych trenerów mentalnych dostępnych na rynku coachów w Polsce ( Klaudia Pingot, Dagmara Szymańska , Sylwia Kocoń, Michał Pasterski, Joe Dispenza, Wojciech Eichelberger). W moich plikach zawarłem mieszankę różnych metod i to co najważniejsze moje serce. Przyznaje , że sam opracowując te pliki doszedłem do wniosków , których wcześniej nie widziałem, jest w nich naprawdę solidna dawka wiedzy.

Jeśli chcesz plik z danym tematem przelej pieniądze na numer konta i wyślij mi wiadomość na pocztę. W tytule przelewu wpisz swój adres e-mail oraz temat jaki chcesz ;

Grzegorz Drabik   

Ul. Wilcza ¾ 56-120 Brzeg Dolny

Alior Bank

Pl 25 2490 0005 0000 4000 4909 9827

 

 

Dostępne Pliki

Temat  : Etapy zmiany. 

Wiedza:

Kroki , które pomagają otworzyć się na własną miłość.

Kroki do zjednoczenia się z energią wszechświata.

To co kształtuje nasz odbiór rzeczywistości.

Filary dojrzałości i zdrowego poczucia wartości.

Od czego zacząć pracę nad sobą.

Rzeczy które pomagają w poznawaniu siebie i budowaniu zrozumienia siebie.

Proces odkrywania siebie, zmiany .

Oznaki zaniżonego poczucia wartości.

Ciemna noc duszy, zagubienie emocjonalne. Obojętność i dysocjacja, zamknięcie się na czucie.

Podejścia do zmiany, które nas blokują.

Gotowość na zmianę. Obawa przed poznaniem siebie, przed zajrzeniem w swoje lęki.

Cena pliku- 15 zł

Temat 1 : Świadomość serca, uważność, medytacja.

Wiedza:

Czym jest świadomość serca. Co nam daje poznanie siebie poprzez obserwacje .

Wpływ praktykowania uważności na nasze życie.

Lęk jako główna blokada i zarazem główna wskazówka dla nas o naszych ograniczeniach, blokadach.

Świadomość emocjonalna Tłumienie emocji w ciele, tworzenie blokad.

3 podstawy pracy z trudnymi emocjami

Czynniki wpływające na to że nie widzimy negatywnych nawyków, przekonań, blokad, schematów zachowywania się, reakcji , emocji, zależności.

Obserwacja siebie, jak praktykować samo obserwacje.

DYSOCJACJA a obserwacja, różnica między nimi.

Obserwacja a projektowanie wyobrażenia o świecie.

Obserwacja a akceptacja.

Co to jest medytacja. Rodzaje głębi osiąganych dzięki medytacji. Zmiany jakie zachodzą gdy zaczyna się medytować.

Zmiany, które się pojawiają dzięki medytacji.

Świadomość oddechu.

Podstawy filozofii integracji oddechem.

 Ćwiczenia:

Obserwacja swojej energii, Obserwacja emocji, Świadomy oddech , Oddech skupiony na sercu.

Dodatek:

Afirmację

Codzienna praktyka, sugestie

Lista czynności w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca

Cena pliku- 15 zł

Temat 2 : Serce , wdzięczność

Wiedza:

Moc Serca, jak wpływa koherentna praca serca na nasze życie.

Wartości jakie wnosi koherencja serca do naszego życia.

Moc Wdzięczności, co nam daje wdzięczność i dlaczego warto ją praktykować.

Ćwiczenia:

Koherencja serca . 

Dzienniczek wdzięczności .

Listę 50 osób, które wpłynęły na Twoje życie.

Promyki radości 

Dodatek:

10 mitów duchowości

Cena pliku 15 zł

Temat 3 : Podejście do myśli

Wiedza:

Myśli a instynkty zwierzęce, przejście poza to co zwierzęce w nas, wyjście z trybu przetrwania.

Nasza percepcja a jakość naszej energii.

Obserwacja myśli a analiza i podkopywanie wiary w siebie.

Podstawowe przykłady błędów w podejściu do pojęcia i roli umysłu.

Przyjmowanie informacji zwrotnych.

Tworzenie emocji myślami, iluzje które podtrzymują cierpienie. Podtrzymywanie określonych myśli i emocji w sobie.

Chęć kontroli naszego odbioru przez innych.

Wypieranie, blokowanie , zaprzeczanie myślą , które się pojawiają.

Kogo są dane myśli i schematy myślowe, podważenie wiary w nie.

Szukanie szczęścia w przyszłości zamiast w chwili obecnej, iluzja pragnień.

Urojony czas, iluzja czasu.

Główne przywiązania-porównywanie, osądzanie, stawianie oporu, utożsamianie się i analizowanie.

Poddanie schematów myślowych.

Afirmację a świadomość.

Mechanizm iluzji i zaprzeczeń.

Istota Intelektualna – bieguny Światła i cienia.

Ćwiczenia:

Nauka dystansu do swoich myśli i emocji. 

Rozpoznawanie swoich schematów myślowych prowadzących do cierpienia.

Dodatek:

Z lęku w zaufanie

Cena pliku – 15 zł

Temat 4 : Podejście do wszechświata, podejście do rozwoju

Wiedza:

Negatywne programowanie umysłu, ograniczenia które sobie narzucamy.

Granice jako nauczyciel.

Twój obraz wszechświata.

To co nas może blokować w rozwoju.

To co pomaga w rozwoju.

Główne przyczyny cierpienia.

Ćwiczenia:

Określenie granic emocjonalnych, intelektualnych i fizycznych.

Obraz wszechświata.

Blokady w rozwoju.

Przyczyny cierpienia.

Wypracowanie współczującego podejścia do siebie.

Dodatek:

10 reguł wolności.

Cena pliku -15 zł

Temat 5 : Stres, wyjście z poziomu przetrwania

Wiedza:

Czym jest stres. Objawy chronicznego stresu. Co wywołuje chroniczny stres i ciągłe napięcie .

Co można zrobić aby lepiej radzić sobie ze stresem .

Tryb przetrwania ciągły, poziom przetrwania.

Świat przetrwania. Kilka głównych programów i przekonań związanych ze światem przetrwania.

Tryb przetrwania w momentach wyłącznie stresowych, system walki i ucieczki w sytuacjach stresowych.

Tryb kreacji swojej osobistej  rzeczywistości, tworzenie swojego doświadczenia.

Świat harmonii i spokoju.

Potrzeba zewnętrznego poczucia bezpieczeństwa.  Iluzja poczucia bezpieczeństwa.

Czym jest deficyt poczucia bezpieczeństwa.

Bezwarunkowe poczucie bezpieczeństwa.

Ćwiczenia:

Techniki rozładowania stresu.

Techniki zapobiegania stresowi..

Dodatek:

Skrócona wersja poziomów świadomości.

Cena pliku -15 zł

Temat 6 : Nawyki

Wiedza:

Czym jest nawyk, proces tworzenia się nawyków.

Automatyzm i to co się za nim kryje.

Nawyki zabierające nam energię i dodające energii. 

Przykłady nawyków zawierających nam energię i oddzielających nas od zaspokojenia swoich potrzeb.

Proces  zmiany nawyku. Proces wprowadzania świadomości w automatyzm, nieświadomość. 

Ćwiczenia:

Proces  zmiany nawyku. Proces wprowadzania świadomości w automatyzm, nieświadomość. 

Cena pliku -15 zł

Temat 7 :  Podświadomość, przekonania

Wiedza:

Ocena rzeczywistości poprzez przekonania w nas, tworzenie swojego odbioru rzeczywistości.

Co to jest stan bycia, percepcja.

Przykład przekonań i tego jak określają one później nasze podejście.

Wychodzenie poza percepcję, wychodzenie poza przekonania.

Proces przejęcia wzorców, schematów, przekonań.

Proces zamknięcia się w umyśle i nie dopuszczenia emocji i uczuć do siebie.

Co to jest podświadomość, w jaki sposób się tworzy i jak wprowadzić świadomość w to co nieświadome.

Ćwiczenia:

Uświadomienie sobie tego co wypieramy ze świadomości.

Ustalanie głównych przekonań na swój temat i wprowadzanie nowych.

Dodatki:

Blokady w ujęciu energetycznym i ich wpływ  a naszą energetykę.

Cena pliku – 15 zł

Temat 8 : Trójkąt Winy

Wiedza:

Co to jest zależność emocjonalna, toksyczne poczucie winy.

Zdrowe wykorzystanie wyrzutów sumienia i ich wpływ na rozwój.

Schematy myślowe oparte na toksycznym poczuciu winy.

Masochizm , męczeństwo.

Podświadome poczucie winy i skąd się bierze.

Zależności, w które wchodzimy. Trójkąt Dramatyczny Karpmana (trójkąt winy)

Wybawca- projektowanie swojej ofiary na kimś i naprawianie siebie i innych

Prześladowca- nękanie ofiary w sobie i w innych. 

Ofiara i cykl ofiary.

Ćwiczenia:

Cykl wolności.

Dodatki:

Wyjście z apatii, bezsilności, bezradności.

Cena pliku – 15 zł

Temat 9 : Relacja ze sobą , dbanie o siebie, podejście do siebie

Wiedza:

Główne przyczyny braku szacunku wobec siebie i miłości własnej, podtrzymywanie konfliktu wewnętrznego.

Budowanie zdrowej relacji ze sobą.

Niska samoocena i odrzucanie samego siebie.

Co składa się na dobrą relację ze sobą, w jaki sposób ją budować?

7 głównych umiejętności które budują zdrową relacje ze sobą.

Postawy , które budują kontakt z samym sobą.

Budowanie granic osobistych.

Określanie swoich wartości.

Asertywność i 6 jej zasad.

Kilka przekonań, których transformacja  robi ogromną różnice w pracy ze sobą.

Ćwiczenia:

Ćwiczenie na autentyczność i na pozwolenie na bycie sobą.

Ćwiczenie na ustalanie granic.

Ćwiczenie na asertywność i propozycje zachowań asertywnych.

Ćwiczenie na wolność emocjonalną.

Ćwiczenia na troskę o siebie.

Radzenie sobie z gorszymi dniami.

Ćwiczenie odnośnie wartości.

Dodatki:

Praca z krytykiem wewnętrznym .

Cena pliku – 15 zł

Temat 10 : Potrzeby

Wiedza:

Główne potrzeby uniwersalne.

Niektóre odczucia , gdy potrzeby są zaspokojone i gdy nie są zaspokojone.

Schemat wypierania swoich potrzeb.

Wpływ niezaspokojonych potrzeb na dorosłe życie i możliwe konsekwencje.

Nasze zachowania a nie zaspokojone potrzeby.

Trudności w mówieniu o potrzebach mogą wynikać z różnych przyczyn.

Ćwiczenia:

Koło potrzeb.

Obszary potrzeb.

Dodatki:

Przeżywanie emocji, trudnych sytuacji.

Lista potrzeb.

Lista emocji.

Cena pliku – 15 zł

Temat 11 : Budowanie własnej mocy

Wiedza:

Co to znaczy „stawiać się w mocy”?

Co buduje naszą wewnętrzną moc

Silna , a moc 

Proces odzyskiwania swojej mocy.

Kontakt ze sobą, wzmocnienie mocy.

4 najczęściej występujące błędy percepcji świadomości siebie,

3 powody niepowodzeń w kreowaniu pozytywnej rzeczywistości.

Podstawowe składniki świadomego tworzenia.

Narzędzia tworzenia rzeczywistości.

Oczekiwania wobec rezultatu , a wobec innych.

7 siedem praw tworzenia wspaniałej rzeczywistości.

7 siedem magicznych zasad bycia metafizykiem.

Wytłumaczenie prawa lustra.

Ćwiczenia:

Odpowiedzialny odbiór.

Świadomość swoich decyzji, czy wiemy na jakiej podstawie je podejmujemy ?

Medytacje wspierające tworzenie wspaniałej i świadomej rzeczywistości.

Wychodzenie z iluzji separacji, wzmacnianie kontaktu ze sobą. 

Świadomość swoich postaw.

Ćwiczenia na pragnienia, marzenia.

Mapa marzeń, Mapa pragnień, kolaż.

Umiejętne doświadczanie relaksu, rozluźnienia.

Doświadczanie przyjemności podczas doświadczenia.

Dodatki:

Intencje i intuicja.

Cena pliku 15 zł

Temat 12 Miłość do siebie

Wiedza:

Poznanie siebie

Kontakt ze sobą. Budowanie bliskości ze sobą , by otworzyć się na czucie samego siebie

Przyjęcie siebie i akceptacja samego siebie, akceptacja ludzkiej natury niedoskonałości

Budowanie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, uzdrowienie spojrzenia na życie, by instynkt się uspokoił i wyszedł z trybu przetrwania , czyli abyśmy przestali odbierać rzeczywistość poprzez lęk.

Pozwalanie sobie na przyjemności i nie zatracanie się w pragnienia, doznawanie przyjemności. dbałość o siebie 

Poczucie swojej wartości bez uwarunkowania tej wartości od innych

Odwaga aby budować swoją moc i wyjść ze wstydu

Otwieranie swojego serca i przechodzenie z rozumu do czucia z przestrzeni serca. Mówienie swojej prawdy, wypowiedzenie swoich emocji, uzdrowienie ciała.

Przejście przez lęk przed samotnością, przed pustką, przed paniką, przed sobą samym

Zaprzestanie odrzucania siebie, staniecie za sobą

Wyjście poza egoizm, poczucie swojej mocy, akceptacja wolności innych i braku wpływu na innych.

Puszczenie urazów, żalu , złości do siebie i do innych, wzbudzenie współczucia wrażliwości i łagodności wobec siebie i wobec innych.

Traktowanie siebie z wyrozumiałością, wyjście poza schematy karania siebie, złoszczenia się na siebie, wzbudzania żalu do siebie, poczucia winy, nienawiści do siebie oraz wstrętu i potwierdzania swojej wadliwości.

Życie to jedna wielka lekcja poznania, doświadczania i poczucia siebie i świata wokół nas.


Ćwiczenia:

Kochanie siebie

Dodatki:

Dostrojenie do źródła w nas

 

 

POMOC

Sprawdź W Czym Mogę Ci Pomóc 

Z

Pokażę Ci kierunek, w jaki masz patrzeć, aby zacząć budować z radością swoje życie i czuć radość samego faktu, że żyjesz

Z

Uświadomię Ci źródła Twoich blokad i ograniczeń oraz jak wyjść z traumy

Z

Pokażę Ci jak zmienić swoje przekonania i nawyki

Z

Dam Ci narzędzia do pracy ze swoimi emocjami i myślami. Abyś to Ty zarządzał swoim umysłem, a nie On Tobą

Z

Pokażę Ci jak ukierunkować swoją uwagę na cele i działanie

Z

Wskażę Ci drogę jak przestać słuchać się wewnętrznego krytyka i zacząć budować zdrowe poczucie wartości i wiarę w siebie

Z

Pokażę Ci jak przebywać w tu i teraz, jak oczyścić swój umysł z obsesyjnego myślenia i co za nim tak naprawdę stoi

Z

Pokażę Ci jak rozbudzić w sobie energie kreatywności i nastawić się na możliwości i rozwiązania, zamiast koncentrować się na przeszkodach

Z

Pokażę Ci Twoje negatywne schematy myślowe i schematy zachowywania się, które nie pozwalają Ci cieszyć się życiem

Z

Uświadomię Ci Twoje wzorce zachowania, w jakie wchodzisz, w tym poczucie winy, toksyczny wstyd, poczucie krzywdy i pokąze Ci jak z nich wyjść

Z

Wskażę Ci jak zbudować w sobie dyscyplinę, wytrwałość uwalniając jednocześnie spontaniczność i wolność Twojego wewnętrznego dziecka

Z

Wskażę Ci drogę jak przestać słuchać się wewnętrznego krytyka i zacząć budować zdrowe poczucie wartości i wiarę w siebie

Z

Pokażę Ci Twoje negatywne przekonania odnośnie do pieniędzy, które mogą Cię blokować na obfitość finansową

Z

Uświadomię Ci jak połączyć się z ciałem, aby zacząć słuchać jego potrzeb i pragnień

Z

Pokażę Ci jak tworzyć rzeczywistość taką, jaką chcesz

Q

Nie usunę w magiczny sposób emocji w Tobie, sam się nauczysz z nimi radzić

Q

Nie zrobię za Ciebie Twojej pracy

Q

Nie zrobię za Ciebie Twojej wewnętrznej zmiany, mogę tylko pokazać wskazówki

Q

Nie rozwiąże Twoich problemów, sprawię, że sam je zaczniesz rozwiązywać i zaczniesz nabierać pewności siebie i zdecydowania

OFERTA

Moja Oferta

Pliki pdf z ćwiczeniami

różna tematyka

OPINIE

Co Mówią O Mnie Moi Klienci

Poznajmy Się!

Napisz do mnie abyśmy mogli wspólnie ustalić Twoją drogę i sposób wsparcia.

Napisz do mnie